5 megatrendov v industriji do 2030

Po mnenju Marjana Riharja bodo zato industrijo v Sloveniji do leta 2030 zaznamovali naslednji megatrendi:

1. Nove izdelavne in podporne tehnologije. 

Izdelavne tehnologije bodo omogočale proizvodnjo in trajnostno uporabo izdelkov z nizkim okoljskim odtisom. Podporne tehnologije, tako imenovane tehnologije industrije 4.0, bodo temeljile na umetni inteligenci ali pa bodo z njo neposredno povezane.

2. Elektromobilnost 

v luči prepovedi prodaje novih vozil z motorjem z notranjim izgorevanjem od leta 2035. Ta bo zahtevala nove tehnološke rešitve v elektrokovinski industriji (nove generacije elektromotorjev, baterije z višjo energijsko gostoto, lažji materiali) in na infrastrukturi (polnilnice, hranilniki energije, lokalna in distribuirana energetska omrežja).

3. Krožno gospodarstvo

bo pripomoglo k povečani rabi sekundarnih surovin, manjši količini odpadkov in večji energetski učinkovitosti. Ustvarila se bodo nova partnerstva med različnimi industrijami, vključno z novimi poslovnimi modeli.

4. Krajšanje dobaviteljskih verig,

tako imenovana »glokalizacija«, kjer bo krog ključnih dobaviteljev omogočil logistično razpoložljivost, odporno proti disruptivnim dogodkom, kot so vremenski, zdravstveni in drugi nepredvidljivi dogodki.

5. Borba za talente in kadre 

bo ob neugodnih demografskih trendih in odtekanju mlajših sposobnih kadrov izziv tako za industrijo kot za institucije znanja.

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh