Top 10 potencialnih tveganj za poslovanje

Globalno tveganje za poslovanje je večje, ugotavlja poročilo Dun & Bradstreet Global Business Risk Report Q2 2023.

Ni sicer tako visoko, kot je bilo v času pandemije v 2020, vendar pa vseeno nad dolgoročnim povprečjem. Podjetja s čezmejnim poslovanjem se še naprej soočajo z visoko stopnjo negotovosti.

Med novimi tveganji najbolj izstopa »okužba v finančnem sektorju«. V ZDA so v zadnjih dveh mesecih propadle tri banke. V trenutnem okolju nelagodja bi lahko kakršen koli napačen korak banke ali nova informacija spodbudila strahove – racionalne ali iracionalne – in krizo spremenila v samouresničujočo se prerokbo z negativnimi posledicami za svetovno gospodarstvo. To je zdaj med glavnimi tveganji za drugo četrtletje 2023.

Med top 10 potencialnih tveganj sicer Dun & Bradstreet navaja naslednje:
  1. Tekmovanje ZDA –Kitajska
  2. Eskalacija konflikta Rusija – Ukrajina
  3. Drsenje proti stagflaciji
  4. Okužba v finančnem sektorju
  5. Politična nestabilnost v razvijajočih se trgih
  6. Podnebna politika
  7. Težave pri dobavnih verigah
  8. Družbena nestabilnost
  9. Kibernetska ranljivost
  10. Naraščajoči dolg ZDA.

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh