»Spoštovani minister, se sploh zavedate izzivov podjetij?«

Ministrstvo za finance smo soočili z leta znanimi davčnimi izzivi, zlasti podjetij z visoko dodano vrednostjo, ki v globalni tekmi potrebujejo davčne ukrepe za privabljanje najboljših kadrov.

Slovensko gospodarstvo se je namreč v zadnjih 15 letih močno prestrukturiralo. Čedalje več imamo podjetij, ki so nišni evropski ali svetovni šampioni. Za najboljše, razvojne, visokostrokovne kadre tekmujejo na evropskem in tudi svetovnem trgu.

Pri tem trčijo ob dejstvo, da so v slabšem položaju od zahodnih tekmecev pri plačah, ki so na letni ravni do nekaj deset tisoč evrov višje, kot je prag najvišjega dohodninskega razreda v Sloveniji. Za enako neto plačo takšnega strokovnjaka slovenska podjetja namreč v tem kritičnem plačnem intervalu plačujejo višji skupni strošek plače, tako imenovani bruto 2.

Naj poudarimo: ne gre samo za ta podjetja. Gre za to, kako bomo v prihodnje vsi živeli v Sloveniji. Najboljši kadri so ključnega pomena zaradi demografskih razmer v Sloveniji, ker lahko odločilno vplivajo na rast dodane vrednosti v podjetjih in v celotnem gospodarstvu. Slednja pa je nujna, če hočemo vsaj zadržati družbeni standard na področju zdravstva, pokojnin in tako naprej.

Ministrstvo za finance smo zato vprašali:

    • Kdaj in kako bodo visokotehnološkim podjetjem omogočili, da bodo pri plačnih dajatvah konkurenčna denimo z avstrijskimi, ko gre za privabljanje visokostrokovnih kadrov, katerih letna bruto plača je višja od najvišjega dohodninskega razreda v Sloveniji?

Poleg tega je v Sloveniji precej podjetnikov, ki nimajo naslednikov in bi radi, da podjetje nasledijo dolgoletni zaposleni. A pri tem trčijo ob dejstvo, da bi zaposleni ob takšnem »dedovanju« morali takoj plačati ogromne dajatve. Takšna podjetja tako končajo v tuji lasti ali pa celo doživijo razvojni zastoj oziroma zaidejo v težave.

Druga podjetja bi rada z opcijami motivirala in nagradila zaposlene, pa tudi to ni najbolj ugodno. Država pa iz tega naslova – udeležbe pri dobičku zaposlenih (nagrajevanja) – zaradi davčnih razlogov nima skoraj nobenih prihodkov.

Ministrstvo za finance smo zato vprašali:

    • Kdaj in kako bodo zaposlenim omogočili, da lahko v nasledstvenem postopku »dedujejo« deleže v podjetjih v lasti podjetnikov na davčno ugoden način? In ali se strinjajo, da so v Sloveniji zaposleni, ki so prispevali k razvoju podjetij, pri nasledstvu podjetja v slabšem položaju kot družinski člani lastnikov?

Kdaj in kako bodo spremenili pravila, da se bodo podjetjem izplačalo nagrajevati zaposlene tudi z opcijami? Kakšna bodo uzakonjena pravila?

Odgovori? Piarovski, nič konkretnega. Denimo:

»Poudarjamo, da demografske spremembe v tem trenutku predstavljajo enega od ključnih izzivov, zato so zlasti pomembne in ključne spremembe, povezane s sistemom pokojninskega zavarovanja, zdravstva in dolgotrajne oskrbe. Tam, kjer bo potrebno, bo temu sledila tudi prilagoditev davčne politike, predvsem z vidika financiranja posameznega sistema in vzdržnosti celotnih javnih financ, saj bomo morali prihodnje leto ponovno spoštovati fiskalno pravilo.«

Povedano preprosto: Raje pričakujete višje obremenitve.

Res so dodali:

»Pri tem pa je pomembno, da dvigujemo globalno konkurenčnost, povečujemo zaposlenost in drugo, predvsem pa z ustvarjanjem boljšega poslovnega okolja vplivamo na pozitivno klimo tako na strani gospodarstva kot zaposlenih.«

»Nedvomno je ustrezna, razpoložljiva delovna sila eden od ključnih pogojev gospodarske aktivnosti, vendar pa je treba poudariti, da obremenitev dela z davki in prispevki ni edini dejavnik za pridobivanje in zadrževanje visokokvalificiranih kadrov.« 

… bla, bla.

Se tudi vam zdi, da ne pripravljajo ničesar ali pa se sploh ne zavedajo, kaj potrebujejo razvojna podjetja?

Se tudi vam zdi, da od tega spet ne bo nič, čeprav številne države poznajo takšne parcialne rešitve, kot jim rečejo na MF, ker ne stanejo veliko, lahko pa veliko prispevajo k hitrejšemu razvoju – in s tem k večji blaginji?

Boljši strokovnjaki – boljši izdelki – boljša prodaja – višje plače – več davkov – več za zdravstvo – višje pokojnine … Veriga je jasna.

Toda žal nas je v uredništvu najbolj presenetil naslednji stavek iz odgovora MF: »Podatki kažejo, da je davčni primež večji v bolj razvitih državah, torej v državah, kamor naša delovna sila najpogosteje odhaja (v Italiji, Franciji, Avstriji, Nemčiji, Belgiji).«

Spoštovani minister Klemen Boštjančič, v teh državah desetletja gradijo drugačno razvojno politiko in tudi razvoju prijazno davčno politiko kot vi:

    • Zato imajo bistveno večjo dodano vrednost.
    • Zato si lahko privoščijo tudi večji davčni primež.
    • In zato nam bodo še naprej jemali najboljše kadre!


Komentar je bil objavljen najnovejši izdaji revije Podjetna Slovenija:

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh