Poplave: Kakšne pomoči bodo na voljo za s.p.?

1.200 evrov pomoči na mesec od avgusta do konca leta bodo upravičeni samozaposleni, predvideva zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

Samozaposleni v kulturi bodo dobili 760 evrov na mesec, kmeti, ki so ki so oproščeni plačila prispevkov delodajalcev za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pa 1.020 evrov na mesec.
V zakonu je določena višina pomoči tudi za samozaposlene v kulturi in kmete, in sicer za samozaposlene v kulturi znaša 760 evrov na mesec, pomoč za upravičence kmete, ki so oproščeni plačila prispevkov delodajalcev za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pa 1.020 evrov na mesec.
Upravičenec do pomoči za samozaposlene je oseba, ki je opravljala dejavnost najmanj od 1. julija 2023 do uveljavitve tega zakona in ki dejavnosti zaradi posledic poplav iz avgusta 2023 ne more opravljati ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu tudi po poplavah iz avgusta 2023.
Šteje se, da upravičenec zaradi posledic poplav ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, če bodo prihodki upravičenca v letu 2023 zaradi posledic poplav iz avgusta 2023 upadli za več kot 50 odstotkov glede na leto 2022.
Če ni posloval v celotnem letu 2022 oziroma 2023, je do pomoči upravičen tudi tisti s. p., ki se mu bodo povprečni mesečni prihodki leta 2023 zaradi posledic poplav zmanjšali za več kot 50 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2022.
Če v letu 2022 ni posloval, je do pomoči upravičen tudi tisti upravičenec, ki se mu bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2023 zaradi posledic poplav zmanjšali za več kot 50 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letošnjem letu do 31. julija 2023.
Če ti pogoji ne bodo doseženi, je predvideno vračilo pomoči. Denimo, da boste ob pripravi davčnih obračunov ugotovili, da zgornjih pogojev ne izpolnjujete, boste morali o tem obvestiti Furs.
Pomoč bo izplačeval Furs, upravičenci pa boste pred tem morali predložiti izjavo, da zaradi posledic avgustovskih poplav ne morete opravljati dejavnosti oziroma jo opravljate v bistveno zmanjšanem obsegu. Izjava bo objavljena na portalu eDavki. Kdaj, bo na voljo, še ni znano, na Fursu pa zagotavljajo, da pravočasno.
Tisti podjetniki, ki v zdravstveno in pokojninsko zavarovanje niso vključeni za celotni mesec ali za polni zavarovalni čas, so upravičeni do sorazmernega dela pomoči za samozaposlene, pojasnjujejo na Financah.
Upravičenec ne sme imeti neporavnanih dospelih davčnih obveznosti in nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih pet let v vrednosti 50 evrov ali več.
Pomoč za s. p. je oproščena plačila vseh davkov in prispevkov.

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh