Novi napredni produkti, ki podjetjem olajšujejo finančno poslovanje

Pri ponudnikih smo preverili, katere aktualne, edinstvene in napredne finančne storitve ponujajo za podjetnike.

A. Aktualno ugodno ali hitro financiranje

1. Krediti z jamstvom SID banke do 10 mio €

Delavska hranilnica je ena od treh bank, ki podjetnikom v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom in SID banko ponuja vire financiranja za naložbe in tekoče poslovanje prek produkta SID Portfeljske garancije. Pravnim osebam je na voljo tudi ugodno financiranje za raziskave, razvoj in inovacije.

»V nasprotju s komercialnimi krediti so ti produkti financiranja za pravne osebe ugodnejši, saj zaradi garancij Slovenskega podjetniškega sklada oziroma SID banke terjajo manj zavarovanj in so cenovno izredno konkurenčni. Pridobimo pa lahko celo do 10 milijonov evrov, z odplačilom do deset let,« pojasnjujejo v Delavski hranilnici.

2. Enostavni podjetniški kredit do 500 tisoč €

Podjetniki sredstva pogosto potrebujejo čim prej. V Addiko banki lahko z enostavnim podjetniškim kreditom podjetja hitro in enostavno pridobijo do 500 tisoč evrov kredita s fiksno obrestno mero za financiranje tekočega poslovanja ali uresničitev novih projektov.

»Kar prek spleta lahko v nekaj minutah pridobijo informativno ponudbo za Enostavni podjetniški kredit. Za sklenitev kredita ni potrebna dodatna dokumentacija. Za zavarovanje zadostujejo menice, znesek pa je na strankinem računu najkasneje v dveh do treh delovnih dneh,« pravijo v Addiko banki.

3. Likvidnostni krediti za regije: do 100 tisoč €

Pri Primorski hranilnici si lahko obrtniki in podjetniki OOZ Ajdovščina, Sežana, Koper in Nova Gorica zagotovijo kredit brez obresti, saj jih subvencionira Obrtna zbornica v sodelovanju s Primorsko hranilnico. Dobijo lahko do 20 tisoč evrov za dve leti, odvisno od prihodkov podjetja. Za kredite do 100 tisoč evrov in z do desetletno ročnostjo pa se v sodelovanju z občino Ajdovščina ali Vipava namesto obresti plačuje le šestmesečni euribor. Zelo ugodno ponujajo tudi mikrokredite in portfeljske garancije, v sodelovanju s SID banko za manjša podjetja.

4. Zeleni ali eko kredit za trajnostne naložbe

Banke ponujajo zelene ali eko kredite za ugodnejše financiranje (od redne ponudbe) trajnostnega delovanja podjetij. Med njimi je na primer tudi NLB:

»Nameni financiranja so: energetska učinkovitost, manjši ogljični odtis, proizvodnja energije iz obnovljivih virov (na primer izgradnja sončne elektrarne), trajnostna mobilnost, projekti, ki prispevajo k prehodu v krožno gospodarstvo in zeleno kmetijstvo.«

5. Hitri lizing za vozila

NLB Hitri lizing kot prvi v Sloveniji omogoča hitro, preprosto in zanesljivo financiranje nakupa izbranega vozila kar prek spleta. Ponudba je poleg fizičnih oseb primerna tudi za samostojne podjetnike z dopolnilno dejavnostjo.

Dosedanja praksa, ko je bilo treba tako odobritev lizinga kot sklenitev opraviti pri prodajalcu, se bistveno poenostavlja. Vlogo za financiranje stranke oddajo kar prek AMZS-jeve spletne strani www.doberavto.si. Z vnosom nekaj osnovnih podatkov si lahko same odobrijo financiranje. Pri tem pa jim je omogočena tudi večja fleksibilnost, saj si samostojno prilagodijo pogoje financiranja glede na svoje potrebe (višina obroka financiranja, znesek pologa, dolžina financiranja). 

Obvestilo o odobritvi lizinga stranka prejme po elektronski pošti. Nato opravi identifikacijo v živo, predloži zadnje tri plačilne liste ter podpiše pogodbo pri prodajalcu vozila ali v NLB Lease&Go, če se odloči za nakup vozila. Pravne osebe se morajo za ponudbo še vedno obrniti na svojega poslovnega skrbnika v banki, saj morajo urediti potrebno dokumentacijo – predračun za nakup vozila ali opreme in poslovne izkaze/bilance.

6. Predčasno financiranje za kmete

Pri banki SKB izpostavijo predčasno financiranje subvencij in nepovratnih sredstev v kmetijstvu v višini 90 oziroma 100 odstotkov odločb, ki jih predloži kmet. Tudi pri NLB imajo posebno Agro ponudbo, ki vključuje svetovanje in podporo kmetovalcem.

B. Napredne rešitve za plačila

Sodobni POS-terminali omogočajo vse več storitev. Določene banke so že omogočile sprejemanje takojšnjih plačil Flik kot način plačila spletnega nakupa. Tovrstna plačila so bila do pred kratkim možna samo med fizičnimi osebami, Delavska hranilnica pa je to prva omogočila tudi spletnim trgovcem (pravnim osebam). Flik plačila omogočajo tudi na fizičnih prodajnih mestih, kar je povezano s sodobnimi POS-napravami.

Sledijo tudi druge banke, kot je Unicredit, ki omogoča funkcijo dodajanja napitnin, že nekaj časa popularno med gostinskimi lokali. Tako lahko gostje ob plačilu računa s kartico dodajo tudi znesek napitnine.

NLB pa je šla še korak dlje in predstavila NLB Smart POS. »Gre za prvo tovrstno aplikacijo med slovenskimi bankami, ki si jo podjetniki lahko naložijo na svojo mobilno napravo (telefon ali tablico), ki na ta način postane mobilni POS-terminal za sprejemanje brezgotovinskih plačil. Aplikacijo NLB Smart POS namestimo na modernejšo mobilno napravo, potrebujemo pa seveda tudi internetno povezavo,« pojasnjuje Mojca Strojan iz NLB.

Rešitev je namenjena predvsem manjšim podjetjem in podjetnikom, ki se jim klasični POS-terminal zaradi obsega poslovanja ne izplača. Nova rešitev pa je tudi cenovno ugodnejša od standardnih POS-terminalov, saj se obračunava le provizija v primeru izvedene transakcije (za tiste, ki sklenejo pogodbo do konca leta, pa veljajo še posebne akcije).

C. Faktoring in odkup terjatev: čas je denar

Poleg klasičnega faktoringa, pri katerem družba za odkup terjatev od podjetja odkupi terjatve do kupcev, poznamo tudi dobaviteljski faktoring. V tem primeru pa ta družba financira vaše obveznosti do dobaviteljev. Podjetje s tem pridobi čas za poplačilo obveznosti družbi. Faktoring naj bi bil načeloma ugodnejši od revolving kredita, ki ga podjetje vzame, ko se mu obveznosti ne izidejo v krajšem obdobju. Prav tako gre za to, da v tem primeru podjetje ni dolžnik (kot v primeru kredita).

Tako pri NLB poudarjajo, da se dobaviteljski faktoring vse bolj uveljavlja, saj omogoča uravnavanje likvidnosti, podaljšanje plačilnih rokov in predčasna plačila pri dobavitelju, s katerimi koristimo rabat za predčasno plačilo. S tem lahko kot kupci pokrijemo stroške financiranja delno ali v celoti.

»Kupcu je na voljo tudi neobvezujoči letni produktni limit brez regresa (revolving). Banka obvesti dobavitelja o prevzemu izpolnitve plačila ter izvrši plačilo skladno z napotki kupca. Kupec banki sredstva vrne v vnaprej dogovorjenem plačilnem roku do 120 dni z možnostjo podaljšanja do največ 180 dni. Črpanje je 100-odstotno namensko, « dodajajo iz NLB.

Sicer pa lahko podjetje z odkupom terjatev tudi profitira. Lahko nastopimo v vlogi kupca terjatev oziroma vlagatelja, saj smo lahko mi tisti, ki odkupimo tuje terjatve.

»Borza terjatev je pionir na področju vzajemnega financiranja v Sloveniji. Podjetjem omogoča preprosto sklepanje cesijskih poslov za odstop terjatev in sklepanje kratkoročnih posojil prek spletne BT finančne platforme, ki jo odlikujeta predvsem hitrost in preprostost uporabe. Podjetje mora odpreti račun in po pregledu poslovanja lahko začne vlagati v razpršen portfelj kratkoročnih terjatev in posojil slovenskim podjetjem,« navajajo iz Borze terjatev.

Kot upravljavci BT finančne platforme zagotavljajo storitev ocenjevanja kreditnih tveganj, izvajajo poravnavo sklenjenih poslov in vse terjatve ter posojila aktivno spremljajo in zagotavljajo storitev njihove izterjave ob zapadlosti.

Č. Zaslužki z vlaganjem presežnih sredstev

1. Hitro trgovanje z valutami in delnicami prek spleta

Podjetja svoja odvečna sredstva pogosto kratkoročno obračajo. Ena od možnosti je valutno trgovanje. Brezplačna spletna aplikacija SKB Trader  na primer podjetju omogoča nakup in prodajo tujih valut ter spremljanje njihovih tečajev v realnem času. Z njo lahko tudi izvajajo nakupe ali prodajajo tuje valute le z nekaj kliki po varnem in hitrem postopku brez posredovanja banke.

Za tiste, ki jih bolj mikajo vrednostni papirji, so na voljo spletne aplikacije bank, ki omogočajo hitro in ugodno trgovanje z vrednostnimi papirji na Ljubljanski borzi in drugih svetovnih trgih. MyBroker je na primer spletna aplikacija BKS Bank AG, bančne podružnice, za trgovanje z vrednostnimi papirji. Namenjena je vsem, ki želijo neposreden vpogled v dogajanje na svetovnih trgih in nočejo zamuditi naložbenih priložnosti z uporabo klasičnih komunikacijskih sredstev. Ponuja 24-urni dostop in upravljanje lastnega portfelja naložb, naročil, denarnih transakcij in obračunov.

2. Zaslužki z depoziti

V zadnjem času so se tudi depozitne obrestne mere nekoliko dvignile. V BKS Bank na dnevni ravni prilagajajo obrestne mere na depozitih. Svojim komitentom zato v danem trenutku zagotavljajo najugodnejše pogoje obrestovanja.

»Edinstven produkt v okviru depozitov je depozit T+33, ki zagotavlja optimalen donos glede na dospelost depozita in fleksibilnost. Ponuja obrestno mero v višini enomesečnega euriborja in razpolaganje s sredstvi depozita po 33 dneh od dneva odpoklica. Znesek depozita je od enega pa do največ deset milijonov evrov po vseh tovrstnih depozitih,« pojasnjujejo iz BKS Bank.

D. Ne pozabimo na zavarovanja

Nedavne ujme so zagrenile življenje tudi mnogim podjetnikom, ki so ostali brez delovnih prostorov. Utrpeli so ogromno škodo. Potrebovali bodo sredstva za prenovo, prekinjene pa so tudi nekatere dobavne verige. Določena podjetja bodo težko poplačala obveznosti do drugih.

Iz Zavarovalnice Triglav sporočajo, da imajo podjetniki na voljo vrsto zavarovalnih produktov, s katerimi lahko poskrbijo za dodatno varnost delovnega okolja ter finančno zaščito podjetja in svojih zaposlenih: »Obstaja tudi komplet najpomembnejših zavarovanj Triglav podjetniški komplet (premoženjska in avtomobilska zavarovanja ter zavarovanja za zaposlene), kar podjetnikom prinese do 25 odstotkov popusta.« Podobna zavarovanja za vrsto izjemnih dogodkov ponujajo tudi v zavarovalnici Grawe.

Poleg klasičnih so med bolj zanimivimi zavarovanji:

1. Naložbena življenjska zavarovanja za zaposlene

SKB banka v sodelovanju z Zavarovalnico Sava na primer ponuja Podjetniško varovalko: »Zagotavlja celovito zaščito pred izgubo dohodka zaradi nepredvidenih dogodkov, ki lahko povzročijo začasno ali trajno odsotnost ključnih oseb v podjetju – kombinacijo življenjskega zavarovanja, kritij za hujše bolezni, hospitalizacije in enkratne dnevne odškodnine za zlom kosti zaradi nezgode ter nezgodne invalidnosti in varčevanja.«

2. Zavarovanje kibernetske zaščite

Zavarovanje kibernetske zaščite, namenjeno zlasti malim in srednjim podjetjem, so v Zavarovalnici

Triglav razvili prvi na slovenskem trgu (niso pa več edini), saj se zavedajo vse večje nevarnosti kibernetskih napadov.

»Velika prednost zavarovanja je pomoč pri prvih korakih, ko podjetje zazna, da je žrtev kibernetskega napada. Poleg kritij stroškov, ki jih zagotavlja zavarovanje, zavarovalnica prevzame tudi reševanje incidenta. Poleg tega edino to zavarovanje povrne morebitne globe ali kazni, ki jih zaradi kršitve varstva zaupnosti osebnih podatkov v skladu z zakonom izreče informacijski pooblaščenec. Ta strošek ni zanemarljiv, saj kazni oziroma globe lahko znašajo tudi do štiri odstotke letnega prometa podjetja.«

Poleg kibernetske zaščite se lahko podjetje zavaruje tudi pred izsiljevanjem, obratovalnim zastojem in podobno.

3. Kolektivna zavarovanja, celo zobozdravstvena

Med produkti, ki so med podjetji zelo razširjeni, so tudi kolektivna zavarovanja. »Kolektivno nezgodno zavarovanje, življenjska zavarovanja (življenjska in pokojninska), kolektivna zdravstvena zavarovanja in zavarovanje poslovnih potovanj v tujino,« naštevajo pri Zavarovalnici Triglav. »Še posebej pa bi izpostavili zavarovanje Zobje Kolektivno, ki zavarovancu omogoča kritje stroškov opravljenih zobozdravstvenih storitev v primeru novonastale bolezni, stanja ali poškodbe. Zobozdravstvene storitve pa lahko zavarovanec opravi kar pri svojem osebnem zobozdravniku,« dodajajo. Podobna kolektivna zavarovanja seveda ponujajo tudi druge zavarovalnice.

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh