Na kaj paziti ob zaostrovanju ESG?

Podjetja že leta izpostavljajo svoje vrednote, kot so spoštovanje do okolja, družbena odgovornost in etične poslovne prakse.

Vendar to ne bo več tako preprosto kot doslej. Zaostrujejo se zakonodajne zahteve po konkretnih dokazih in dejanjih, ki potrjujejo te vrednote.

»Preprosto navajanje vrednot brez oprijemljivih dokazov o njihovi uresničitvi in vplivu ne bo izpolnilo zahtev investitorjev, potrošnikov, regulatorjev in drugih deležnikov, ki od podjetij zahtevajo transparentnost, odgovornost in avtentičnost,«

pravi Silvija Vig, strokovnjakinja na tem področju in lastnica hrvaške družbe Codupo Compliance.

Podjetja bodo zato morala poskrbeti za konkretne podatke, primere in kazalnike, ki bodo potrjevali njihovo zavezanost vrednotam, vključno s koristmi ter vplivom na družbo in okolje.

10 korakov

Da bi se izognili prejemu avtogola v komunikaciji o vrednotah ESG (okoljskih, družbenih in upravljavskih), bodo podjetja po besedah Silvije Vig morala upoštevati naslednje vidike:

1. Iskrenost in preglednost.

Podjetja ne smejo zgolj navajati splošnih vrednot. Namesto tega naj transparentno razkrivajo resnične dosežke in cilje, povezane z ESG. Pomanjkanje preglednosti privede do izgube zaupanja deležnikov.

2. Inovativni pristopi.

Iskanje inovativnih rešitev in pristopov za doseganje ciljev ESG lahko podjetjem pomaga, da izstopijo iz množice in se izognejo stagnaciji ali negativnim dojemanjem.

3. Merjenje vpliva.

Podjetja morajo zagotoviti konkretne podatke in kazalnike o svojem vplivu na okolje, družbo in upravljanje. Pomanjkanje ustrezne informacije ali napačno predstavljanje rezultatov privede do negativnega dojemanja javnosti in investitorjev.

4. Dejanja pred besedami.

Navajanje vrednot ni dovolj. Pomanjkanje dejanj lahko privede do obtožb o zelenem pranju ali poskusov manipulacije.

5. Pregledno upravljanje tveganj.

Podjetja naj odprto komunicirajo o tveganjih, povezanih z njihovimi praksami ESG, in o tem, kako jih upravljajo. Pomanjkanje preglednosti glede tveganj lahko ogrozi ugled in vrednost delnic oziroma podjetja samega.

6. Spremljanje in poročanje o napredku.

Redno spremljanje in poročanje o napredku pri doseganju ciljev ESG sta ključna za ohranjanje transparentnosti in odgovornosti. Pomanjkanje sistematičnega poročanja lahko privede do izgube zaupanja in finančnih sankcij.

7. Vključenost deležnikov v odločanje.

V procese odločanja in komunikacijo o ESG je pomembno vključiti različne deležnike. Ignoriranje interesov deležnikov lahko privede do upora ali kritike, zlasti s strani aktivistov ali nezadovoljnih deležnikov.

8. Sodelovanje s strokovnjaki.

Vključevanje strokovnjakov, regulatorjev in nevladnih organizacij pri razvoju strategij ESG in komunikaciji lahko zagotovi širšo podporo in sprejetje. Neuspeh pri sodelovanju lahko privede do konfliktov in upora.

9. Dialog z investitorji.

Podjetja se morajo aktivno vključevati v dialog z investitorji o vprašanjih ESG ter pokazati voljo za prilagajanje in izboljšave. Zavračanje sodelovanja z investitorji lahko privede do izgube naložb in padca vrednosti podjetja.

10. Neprekinjeno učenje in prilagajanje.

Podjetja naj se neprekinjeno učijo iz svojih izkušenj, sledijo najboljšim praksam in prilagajajo svoje strategije glede na spremembe v okolju. Odpornost proti spremembam ali inercija lahko privede do zaostanka in izgube konkurenčnosti.

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh