Multipolarni svet: kje so priložnosti za slovenska podjetja…na jugu?

Prof. dr. Mojmir Mrak o tem, kje so priložnosti za naša podjetja.

»V Sloveniji se že dolgo pogovarjamo, da bi bilo naš izvoz dobro bolj razpršiti. Po drugi strani pa je razumljivo, da je naš izvoz izrazito osredotočen na države EU. To ni samo zgodovinsko in geografsko pogojeno, temveč temu v prid govori tudi skupni trg EU in pa seveda skupna valuta, ki nas ščiti pred tečajnim tveganjem.

A če sodimo po napovedih gospodarske rasti na srednji in dolgi rok, se zaradi procesa staranja prebivalstva v Evropi in geopolitičnih sprememb, ki se dogajajo v svetu, centri gospodarske moči selijo na druge celine. To se ne bo zgodilo z danes na jutri, bi pa veljalo napore za diverzifikacijo našega izvoza obrniti v te smeri. Kot najbolj perspektivni se kažeta Azija in Afrika.

Kitajska že skoraj 15 let intenzivno povečuje svojo prisotnost na teh dveh celinah in nasploh v državah svetovnega Juga. V okviru svojega programa svilne poti je v velikem obsegu financirala izgradnjo infrastrukturnih objektov.

Številne države se v pogojih naraščajočih obrestnih mer srečujejo z vse večjim problemom odplačevanja kreditov za te projekte in Kitajska se pri reševanju njihovih dolžniških problemov vse bolj pojavlja kot konkurent Mednarodnemu denarnemu skladu. A to reševanje seveda ni zastonj, niti finančno niti politično.

Kar zadeva finance, so obrestne mere za kredite Mednarodnega denarnega sklada na ravni okoli dveh odstotkov in pol v primerjavi z okoli petimi odstotki za kitajska posojila. Poleg tega so dolžniški aranžmaji s Kitajsko pogosto vezani oziroma pogojevani s politično občutljivimi odločitvami države dolžnice.

Zaradi naraščajočih ovir pri servisiranju velikih infrastrukturnih objektov Kitajska v zadnjih nekaj letih hitro zmanjšuje obseg tovrstnega financiranja v državah svetovnega Juga. Izrazito pa se povečuje obseg investicij v ekstrakcijo in predelavo surovin, potrebnih za zeleni prehod. V tem kontekstu Kitajska v zadnjih letih postaja pomemben investitor tudi v Latinski Ameriki, zlasti v Argentini in Braziliji.«

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh