M. Mrak: Pri upravljanju javnih financ smo razvajeni

»Gospodarska rast za letos je napovedana na ravni blizu dveh odstotkov, kar ni slabo.

Toda če smo ob takšni napovedani gospodarski rasti že pred katastrofalnimi poplavami avgusta letos načrtovali javnofinančni primanjkljaj tik pod tremi odstotki, to seveda ni dobro. Občutek imam, da smo se pri upravljanju javnih financ nekako razvadili. To ne velja le za to vlado, temveč tudi za prejšnjo.

Razloga sta vsaj dva. Eden je ultraekspanzivna monetarna politika v preteklem desetletju in s tem izrazito nizka cena denarja. Drugi razlog pa je mnogo bolj robustna institucionalna struktura evroobmočja v primerjavi s časom ob izbruhu finančne krize. Ta je do pred kratkim državam članicam omogočala zelo poceni dostop do finančnih trgov.

A to se je v zadnjih letih spremenilo. Zvišanje obrestnih mer vseh glavnih centralnih bank kot odgovor na višanje inflacije, kot kaže, ni prehoden pojav, temveč bomo z dražjim denarjem očitno živeli v naslednjem srednjeročnem obdobju. To ne pomeni le pritiska za gospodarstvo, temveč se odraža tudi v znatno povečanih donosih na obveznice.«

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh