Kazalnik zaupanja višji le v gradbeništvu

Kazalnik zaupanja se je zvišal le v gradbeništvu, v predelovalnih in storitvenih dejavnostih ter trgovini na drobno pa se je znižal, kažejo podatki statističnega urada.

V gradbeništvu je bil kazalnik zaupanja za 1 odstotno točko višji kot v prejšnjem mesecu. Od vrednosti v lanskem juliju je bil nižji za 3 odstotne točke, od dolgoletnega povprečja pa višji za 21 odstotnih točk.

V predelovalnih dejavnostih je bil kazalnik zaupanja nižji na mesečni ravni za 1 odstotno točko, na letni ravni in glede na dolgoletno povprečje pa vsak za 11 odstotnih točk.

V trgovini na drobno je bila vrednost kazalnika zaupanja v vseh treh primerjavah nižja: za 16 odstotnih točk na mesečni ravni, za 25 odstotnih točk na letni ravni in za 12 odstotnih točk v primerjavi z dolgoletnim povprečjem.

V storitvenih dejavnostih je bila vrednost kazalnika zaupanja na mesečni in letni ravni nižja, za 2 oziroma 4 odstotne točke. V primerjavi z dolgoletnim povprečjem pa je bila za 2 odstotni točki višja.

Gospodarska klima se tako še kar slabša, in to že zadnjih sedem mesecev. Vrednost kazalnika gospodarska klima je julija na mesečni ravni nižja za 1,6 odstotne točke, in je dosegla -6,5 odstotne točke. V primerjavi s prejšnjim julijem je bila vrednost kazalnika gospodarska klima nižja za 5,5 odstotne točke.

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh