Katere nove birokratske ovire nam grozijo v prihodnje?

Glede na pravne akte, ki so trenutno v postopku sprejemanja (zakonodajni postopek EU in slovenski zakonodajni postopek) ali so bili sprejeti in se pripravlja njihovo izvajanje v praksi, bi lahko bile nove birokratske ovire za gospodarstvo sledeče, našteva Mitja Gorenšček, glavni izvršni direktor GZS za socialni dialog.

1. Obveznost za podjetja, da poročajo o trajnostnosti po določbah CSRD, ki bo v slovenski pravni red prenesena z novelo ZGD-1M in spremembo Zakona o revidiranju.

2. Obveznost skrbnega pregleda v zvezi s poročanjem o trajnostnosti po določbah CSRDDD (direktiva v zakonodajnem postopku na ravni EU, v prihodnje pa bo njena implementacija potrebna tudi v Sloveniji).

3. Obveznosti, ki jih za gospodarstvo (delodajalce) prinaša izvajanje Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti.

4. Širitev števila zavezanih subjektov in obveznosti po Zakonu o informacijski varnosti.

5. Novosti, ki jih določa Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za spodbujanje popravila blaga in o spremembi Uredbe (EU) 2017/2394) in direktive (EU) 2019/771 in (EU) 2020/1828. Gre za ureditev, ki se bo po sprejemu na ravni EU morala prenesti tudi v slovensko zakonodajo.

Ne le, da se ne poskušamo znebiti starih, pač pa v Sloveniji seznam birokratskih ovir še daljšamo. Bi temu sploh lahko rekli kaj drugega kot norost?

V zadnjih letih je digitalizacija posodobila in olajšala poslovanje s finančno upravo in sodstvom. Izvršna direktorica Združenja Manager Petra Juvančič je pohvalila dejstvo, da postopki za pomoč podjetjem v času krize potekajo digitalno in hitro. Kljub temu se politika pogosto vrti v krogu dodatnih obremenitev, kot je nova ureditev evidentiranja delovnega časa, ki naj bi ščitila delavce, vendar svojega cilja ne dosega.

Združenje Manager predlaga, naj se vsa soglasja rešujejo na enem mestu, v uporabi pa naj bodo vsa razpoložljiva digitalna orodja. Logika molka organa naj velja kot soglasje, če se organ v določenem roku ne opredeli. Treba je poenostaviti pridobitev digitalnega potrdila za podjetja in omogočiti elektronsko podpisovanje dokumentov, vključno s pogodbami o zaposlitvi. Direktorica Slovenskega tehnološkega foruma Barbara Krajnc opozarja na nujnost uvedbe e-notarja za pospešitev investicij.

Poleg tega je treba olajšati postopek zaposlovanja študentov, ki so v podjetju že dlje časa. Trenutno zahteve po javnem zaposlitvenem oglasu za take študente otežujejo proces.

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh