Kako do uspešnega prenosa lastništva podjetja?

Kaj so najboljše prakse pri nasledstvu v družinskih podjetjih? Katere izzive se da rešiti hkrati s prenosom podjetja na naslednjo generacijo? Kje so največje pasti in tveganja?

Načrtovanje nasledstva v družinskih podjetjih je pomemben in kompleksen proces, ki zahteva strateško načrtovanje, pravi Mojca Emeršič, vodja svetovanja družinskim podjetjem pri EY Slovenija (Ernst & Young).

»Nekatere ključne značilnosti tega procesa so:
  • zgodnje načrtovanje,
  • utrjevanje in krepitev družinske povezanosti,
  • usposabljanje in razvoj naslednikov,
  • dobro oziroma odlično komuniciranje,
  • priprava načrtov in ustreznih dokumentov in tudi
  • vključitev zunanjega svetovalca, ki lahko pomaga zagotoviti nepristranskost in objektivnost ter omogoči profesionalno izvedbo prenosa.«


3 primeri dobrih praks družinskega nasledstva

Kot primere dobrih praks je sogovornica izpostavila tri primere podjetij, ki so se zelo dobro lotila nasledstva v družinskih podjetjih.

Z družinsko ustavo hkrati v investicijo v novo področje

Podjetje A, specializirano za storitve z višjo dodano vrednostjo, je uspešno preseglo svoje meje. Ustanovitelja sta na podlagi preteklega uspeha investirala v novo področje, ki je bilo zanje novo, a povezano z osebnimi vrednotami trajnosti, ekologije in narave.

V želji po prenosu na naslednike sta ustanovitelja oblikovala družinsko ustavo, ki je postavila okvir za delovanje in lastništvo v podjetju. Kljub zahtevnemu delu so vsi družinski člani združili moči, da bi podjetje uspešno vodili v prihodnost.

Danes podjetje deluje uspešno, vanj pa so aktivno vključeni vsi nasledniki.

Delni prenos in mehanizmi za reševanje zastojev pri odločanju

Ustanovitelj podjetja B je priložnost videl v obdobju po osamosvojitvi Slovenije, ko je slovenski trg postal odprt za različne dobrine. Podjetje je beležilo stabilno lastništvo od ustanovitve naprej.

Upravljanje je uspešno prenesel na naslednika že pred 20 leti, a je ostal odprt način lastniškega prenosa. Poleg prvotnega naslednika je v podjetje vključen tudi drugi naslednik.

Pri prenosu lastništva na dva enaka dela zaradi enakomerne razdelitve premoženja se lahko pojavijo težave pri odločanju, če je glasovanje vezano na dva enako močna glasova.

Družina je želela pravično razdeliti lastništvo, zato so bili postavljeni mehanizmi za reševanje morebitnih zastojev pri odločanju. Pomembno je bilo tudi razmišljati o morebitnih prenosih na tretjo generacijo.

Z namenom lažjega reševanja zapletenih vprašanj so najprej utrdili zavedanje skupne zgodovine in razumevanje odnosov. Priprava družinskega drevesa je pomagala razumeti vrednote družine.

Proces so zaključili s pripravo ustave, delnim prenosom in jasnim načrtom delovanja v prihodnje. Podjetje danes uspešno deluje in se razvija.

Cilj – načrt razvoja ter zavarovanje likvidnosti in stabilnosti podjetja

Ustanovitelj je z veliko znanja in vizije razvil lastno proizvodnjo. S posebnim poznavanjem različnih vidikov proizvodnje se je podjetje uspešno razširilo tako ob lastni rasti kot z uspešnimi prevzemi drugih podjetij.

Strast do podjetništva je ustanovitelj uspešno prenesel na naslednike, saj so se vsi od mladih nog radi vključevali v delovanje podjetja in ga tudi pomagali razvijati. Sčasoma so v podjetjih prevzeli tudi funkcije upravljanja. Ta trud in vlaganje naslednikov je ustanovitelj nagradil z lastniškimi deleži.

Kljub prenosu pa so določeni vidiki ostali nedorečeni, tako da se je podjetje vseeno odločilo za pripravo družinske ustave in popravke pravnih dokumentov; ti so vključevali tudi zaveze, ki so jih ob pogovoru sprejeli kot družina.

Ustanovitelj in nasledniki so se pogovorili o tem, kaj jih druži, kakšne so skupne vrednote in zgodovina ter kaj jim v odnosih pomaga, kaj pa ovira. Na podlagi odprtega pogovora so določili načrt razvoja, predvsem pa še natančneje opredelili tudi pravice in obveznosti lastništva.

Proces nasledstva je z ustavo pomagal odpreti pogovor o različnih vlogah v družini in podjetju, o različnih vidikih upravljanja in o načinu sodelovanja s profesionalnimi menedžerji, ki niso člani družine. Natančneje so bili določeni morebitni izstopni postopki, in sicer tako, da so zavarovali likvidnost in stabilnost podjejta.

Podjetje danes uspešno raste in se razvija.

Recept: radovednost in odprtost za različne opcije

Podjetja morajo upoštevati več dejavnikov, da je prenos na naslednike lahko uspešen. »Pomembna je pripravljenost na psihološko zahteven proces, ki vključuje odprto komunikacijo. Prav tako je ključna celovitost pristopa k postopku, ki vključuje vzpostavitev zaupanja in krepitev družinske povezanosti. Radovednost in odprtost za različne možnosti sta dodatna pomembna vidika pri uspešnem prenosu nasledstva,« je jasna Emeršičeva.

Družine, ki so uspešno prenesle nasledstvo, so znale na družino in podjetje gledati skozi daljši časovni okvir ter bile pripravljene tudi na družbeno koristne odločitve.

Najpogostejše nevarnosti in tveganja

Izzivi, ki jih navaja Mojca Emeršič ter lahko hitro privedejo do nevarnosti in tveganj pri prenosu nasledstva v družinskih podjetjih:

  • nepravočasno ali neustrezno načrtovanje,
  • izbor neprimernega naslednika,
  • družinski konflikti,
  • pomanjkanje strokovnosti in znanja.

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh