Do sredine 2026 je treba porabiti dodatnih 122 milijonov

122 milijonov evrov za spopadanje z energetsko krizo oziroma za ukrepe je Evropska unija v okviru načrta RepowerEU Sloveniji. S tem želi EU doseči neodvisnost od ruskih energentov.

V zameno za predvideni znesek mora vsaka članica upoštevati zmanjšanje ali povečanje prvotno predvidenih nepovratnih sredstev NOO, pripraviti dopolnitev načrta.

Slovenska vlada je osnutek izhodišč, ki bodo temelj za usklajevanje z evropsko komisijo in drugimi akterji, sprejela sredi marca, poročajo Finance. Pri pripravi predloga tako dodatnih reform kot naložb so upoštevali, kako bodo novi ukrepi usklajeni s tem, kar je predvideno v prvotnem NOO na področju energetske učinkovitosti, obnovljivih virov energije in trajnostne mobilnosti. še posebej so bili pozorni na to, da so predlagani ukrepi izvedljivi do sredine leta 2026.

Denar bi namenili za štiri področja v obliki nepovratnih sredstev, in sicer:

  • infrastruktura za alternativna goriva v prometu in brezemisijska mobilnost (40 milijonov evrov),
  • učinkovita raba energije (URE), obnovljivi viri energije (OVE) in razogljičenje v gospodarstvu (41,91 milijona evrov),
  • spodbujanje prestrukturiranja obstoječih daljinskih sistemov na OVE (20 milijonov evrov),
  • krepitev distribucijskega omrežja električne energije (20 milijonov evrov).

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh