Do 1. septembra morate oddati oceno škode po poplavah

Do 1. septembra morate oddati obrazec za oceno škode v gospodarstvu zaradi poplav.

S tem boste upravičeni do predplačila in tudi do poznejšega izplačila razlike sredstev za odpravo posledic škode v gospodarstvu.
Ta ocena škode bo podlaga za ukrep »Predplačila za pomoč v gospodarstvu« in potem tudi za nadaljnje postopke za pridobitev subvencij za povračilo škode v gospodarstvu.
Vrednost sredstev za odpravo posledic škode v gospodarstvu (stroji, oprema, zaloge, izpad prihodka) lahko znaša največ do 50 odstotkov (če škoda ni bila zavarovana) oziroma 60 odstotkov (če je imel oškodovanec sklenjeno zavarovanje za posamezno vrsto škode proti naravni nesreči), pri čemer se vrednost predplačila všteva v to vrednost.
Obrazec najdete na spletni strani ministrstva za gospodarstvo, na njem pa morate oceniti škodo na strojih, opremi, zalogah in zaradi izpada prihodka. Oddate ga lahkona e-naslov mgts@gov.si ali po navadni pošti (Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Trubarjeva ulica 11, 2000 Maribor (z oznako »Poplave avgust 2023«)).
Na obrazcu ni predvidena ocena škode na poslovnih stavbah, saj jo bodo podjetja prijavila svoji občini na posebnem obrazcu, ki ga bo izdala občina, pojasnjujejo na Financah.

Kdo je upravičen?
  • Do pomoči so upravičeni oškodovanci iz gospodarstva: gospodarske družbe, podjetniki posamezniki (s. p.), posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, zavodi in zadruge s sedežem v Sloveniji in izpolnjujejo pogoje:
  • sedež in/ali poslovna enota je v prizadetih občinah skladno s sklepom Uprave za zaščito in reševanje (URSZR) – sklep kot prizadete občine opredeljuje občine v regijah: Dolenjska, Gorenjska, Koroška, Osrednje slovenska, Notranjska, Pomurje, Podravje, Posavje, Severno primorska, Vzhodno štajerska, Zahodno štajerska in Zasavje, medtem ko občine Ankaran, Piran, Koper in Izola ne sodijo med prizadete;
  • so utrpeli škodo na strojih in opremi in/ali škodo nastalo zaradi uničenja zalog in/ali škodo zaradi izpada prihodka;
  • zaradi posledic avgustovskih poplav ne morejo poslovati ali imajo oteženo poslovanje.

Glede na shemo državnih pomoči pa so iz ukrepa izločena podjetja iz dejavnosti: primarni sektor kmetijske proizvodnje, sektor ribištva in akvakulture, predelava in trženje kmetijskih proizvodov, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cen ali količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je dala na trg zadevna gospodarska družba, ali kadar je pomoč pogojena s tem, da je delno ali v celoti prenesena na primarne proizvajalce.

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh