Davki: zgled sta Nemčija in Hrvaška

To je eden od zaključkov posveta o davčni reformi, ki ga je organiziralo 15 gospodarskih in kmetijskih združenj in organizacij, ki sestavljajo Gospodarski krog.

Glede na izkušnje tega leta in sprejem zakonov, ki so gospodarstvu prinesle obremenitve, ljudje pa zato niso dobili nič večjih plač, v Gospodarskem krogu menijo, da je najbolje, da se vlada nadaljnjih sprememb davčne zakonodaje sploh ne loteva. V kolikor pa se jih, naj si vzame zgled po Nemčiji ali Hrvaški, kjer so gospodarstvo z davčno reformo razbremenili, ljudem pa zagotovili višje neto plače, je med drugim povedal predsednik Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije Marko Lotrič v povzetku sklepa današnjega posveta. Kaj so še povedali udeleženci?

Plače so v Sloveniji nizke, a so odraz tistega, kar v družbi realno ustvarimo. Če se ne bomo posvetili temu, kako ustvariti več, bodo takšne tudi ostale, je izpostavila dr. Tjaša Redek iz Ekonomske fakultete v Ljubljani. Politika se mora posvetiti temu, da poveže različne strategije, ki bodo vodile do višje blaginje.

Postopanje vlade na področju davčne reforme je dr. Mojmir Mrak iz Ekonomske fakultete v Ljubljani označil kot »rokohitrstvo«. Vlada je v osnovi usmerjena prerazporeditveno. Meni, da resnih razvojnih problemov brez osvojitve logike, da se »kolač poveča v obliki večje dodane vrednosti, ne bo mogoče rešiti«.

»Pravica odložena je pravica odrečena,« je dr. Matej Avbelj iz Evropske pravne fakultete komentiral še vedno nerešeno ustavno presojo zakona o dohodnini. To, da država ne zagotovi učinkovitega in poštenega razreševanja sporov v družbi, je označil kot skriti davek.

Od 200 tisoč podjetij v Sloveniji večina podjetij plačuje DDPO po statutarni stopnji, je povedal mag. Ivan Simič iz Simič & partnerji in Davčne svetovalne zbornice Slovenije. Z zviševanjem tega davka se v bistvu znižujejo olajšave za podjetja, ki znižujejo stopnjo tega davka prav z investicijami v razvoj.

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh