4 ključni izzivi pri prodaji podjetja

V Sloveniji število prodaj podjetij zaradi upokojitve lastnika narašča. Pričakovati je, da se število tovrstnih prodaj ne bo zmanjšalo, saj bodo starejšo generacijo podjetnikov vedno nasledile nove, z istimi izzivi in dilemami, pojasnjujejo v NLB.

»Prodaj in nakupov podjetij bo več predvsem zaradi razvoja kapitalskega trga in gospodarstva v Sloveniji. V NLB Podjetniških financah si želimo, da naše stranke podjetja prodajajo in kupujejo zato, ker nameravajo uresničiti njihov razvojni potencial, in ne zato, ker to ob upokojitvi lastnika morajo storiti.

Vedno več podjetij je namreč prodanih v zgodnejših fazah razvoja (med 5 in 10 let od ustanovitve). Prodaje podjetij zaradi upokojitve lastnika bodo v Sloveniji stalnica, ne bodo pa predstavljale večine po številu ali vrednosti prodaj.«

4 ključni izzivi

Če želimo, da je prodajni postopek uspešno zaključen, ga je treba ustrezno strokovno upravljati. Prodaja podjetja je zato zahteven proces, pravijo v NLB. Izzivov v fazi prodaje podjetja je več, ključni pa so:

1. komunikacija z zaposlenimi in poslovnimi partnerji,
2. varovanje zaupnosti podatkov,
3. nadzor nad prodajnim postopkom in hitrost izvedbe,
4. posredovanje ustreznih informacij potencialnim vlagateljem ter razumevanje njihovih potreb in interesov, razumevanje vrednosti podjetja, pričakovanja glede kupnine in podobno.


Pozor! Na kaj je treba biti pozoren pri davkih?

V zadnjih nekaj letih zaznavamo večji interes po prodaji poslovnih deležev družb, predvsem tam, kjer se lastniki nameravajo upokojiti, izpostavlja tudi Darja Povšič Peršolja.

»Za podjetja pripravimo ustrezne računovodske, davčne in finančne simulacije, svetujemo in dajemo ustrezne usmeritve. V nadaljevanju tudi sodelujemo v postopku prodaje.«

Vsaka prodaja deleža zahteva tudi njegovo vrednotenje, ki je opravljeno na podlagi skrbnega pregleda družbe. Tako je zelo pomembno, da je podjetnik ves čas (ne samo pred prodajo ) pozoren na pravilnost in zakonitost poslovanja ter usmerjen v rast, razvoj in zagotavljanje dolgoročnega obstoja oziroma delovanja podjetja, pojasnjuje Darja Povšič Peršolja. Okoliščine podjetnikov, ki se odločijo za prodajo poslovnega deleža, so različne in vsaka zahteva svoj pristop.

»Če delež prodaja pravna oseba, je obravnava drugačna, kot če ga prodaja fizična oseba. Sami se v praksi nekoliko pogosteje srečujemo s prodajo fizičnih oseb in takrat osnovo za obdavčitev kapitalskega dobička predstavlja razlika med vrednostjo kapitala ob pridobitvi in vrednostjo kapitala ob odsvojitvi, znižano za normirane stroške v višini seštevka enega odstotka vrednosti ob odsvojitvi in enega odstotka vrednosti ob pridobitvi. 

Davčna stopnja se giblje od 25 do 15 odstotkov in pada vsakih 5 let lastništva. Podjetnik pa po trenutni davčni zakonodaji po 15 letih lastništva ni več obremenjen s plačilom davka na kapitalski dobiček (ZDoh-2). Tovrsten dohodek se tudi ne všteva v letno dohodninsko lestvico,« davčni postopek pri prodaji podjetja opisuje sogovornica.

Pri prodaji poslovnega deleža pravne osebe pa bo ta obdavčena v sklopu obdavčitve letnega dobička z davkom na dohodek pravnih oseb (19- oziroma 22-odstotno od 2024 do 2028 ZORZFS).

Celotni članek si lahko preberete v majski številki revije Podjetna Slovenija.

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh