3 strategije, kako ohraniti obstoječi kader

Kadrovski bazen v Sloveniji in drugje po Evropi je praktično prazen, nove generacije pa na trg dela prinašajo nove zahteve in pričakovanja.

Globalna konkurenca za talente predstavlja izziv, ki zahteva prilagajanje kadrovskih strategij. Ponujamo vam 3 strategije, s katerimi boste lahko ohranili obstoječi kader.

1. Kultura psihološke varnosti je nujna.

Zaradi vseh disrupcij sodobnega delovnega okolja postaja vse pomembnejša psihološka varnost zaposlenih. Zato je pomembno ustvarjati okolje, v katerem se zaposleni počutijo dobro in v takšnem varnem okolju tudi želijo ostati. Zaposleni, ki so zadovoljni in motivirani, bodo verjetneje ostali v organizaciji.

2. Prilagodljivo delo je vaš adut.

To so fleksibilen delovni čas, možnost dela od doma in politike, ki spodbujajo uravnoteženje med delom in zasebnim življenjem. »Brez tega v sodobnem svetu ne gre več. Ni pričakovati, da bodo zaposleni to spustili iz rok.

Predvsem tisti, ki veliko časa izgubijo na cesti zaradi dnevnih migracij, lahko ta čas zdaj izkoristijo bolj kakovostno,« prednost prilagodljivega dela izpostavljata Peter Ribarič in Sonja Lokar iz revije HR&M, strokovne revije za področje razvoja organizacije in vodenja ljudi pri delu.

3. Nagrajujte personalizirano.

Peter Ribarič iz revije HR&M in Laura Smrekar iz podjetja Competo svetujeta programe, ki podpirajo fizično in duševno zdravje zaposlenih, kot so wellness programi, delavnice o obvladovanju stresa in fleksibilne možnosti za skrb za zdravje.

Več o tem si lahko preberete v zadnji številki revije Podjetna Slovenija in na povezavi Ali pri kadrovanju že uporabljate UI?.

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh