3 glavne koristi od prodaje podjetja

Slovenski podjetniki pogosto preveč oklevajo, ko beseda nanese na prodajo podjetja. V resnici ni to noben bavbav. Nasprotno, prodaja lahko prinese konkretne koristi.

Poiskali smo 3 glavne:

1. Pridobitev novih sredstev za prodajalca

Tomo Senekovič, svetovalec pri prodaji podjetij, ki deluje v okviru GZS-jeve Borze posla ugotavlja, da so strateški kupci navadno pripravljeni plačati več zaradi sinergije.

Andrej Lasič, član uprave in strokovnjak za prodajo podjetij iz Nove Ljubljanske banke, dodaja, da za podjetje lahko prodaja pomeni nov razvojni zagon, dodatna sredstva za naložbe, dodatno zaposlovanje in odpiranje novih trgov.

2. Umik prodajalca iz aktivnega podjetništva v pokoj

Senekovič meni, da izstop omogoča prehod iz aktivnega podjetništva v naslednjo fazo, največkrat v upokojitev, s potrebnim prehodnim obdobjem za predajo posla.

Lasič pa poudarja, da prodaja omogoča uživanje sadov dela ali investiranje kapitala v nove projekte, ki so včasih pred prodajo zapostavljeni zaradi zahtevnosti upravljanja podjetij.

Pri družinskih podjetjih je prodaja v določenih primerih rešitev kompleksnih izzivov, povezanih z vprašanjem nasledstva. V zahtevnih in hitro spreminjajočih se tržnih razmerah je upravljanje takega podjetja lahko prevelik zalogaj za družino, zato je prodaja smiseln korak, ki prinese razbremenitev, pojasnjuje Lasič.

3. Hitrejši, lažji in cenejši vstop na nov trg ali novo panogo za prevzemnika

Senekovič izpostavlja, da je poslovanje po prevzemu na 100 odstotkih že prvi dan po prevzemu, saj gre za nadaljevanje že vpeljanega postopka. Začetek poslovanja je tako lažji, kot če podjetnik začne iz nič, saj je celoten sistem, vključno z izdelkom, procesi, kupci in dobavitelji, že vzpostavljen.

Meni, da je vstop pogosto tudi cenejši. »Pri zasebnih podjetjih je ROI (donos investicije) pri prevzemu običajno nekje v rangu 4-kratnika, kar je pogosto bolje, kot če se podjetnik na novo podaja na trg.«

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh