10 vladnih davčnih popravkov

Kdor je misli, da bo vlada morda vendarle postregla z davčno reformo, ki jo predvsem gospodarstvo kronično potrebuje, se je motil.

Konec maja je finančni minister predstavil prvi del davčnih sprememb, v katerih ni niti sledu o razbremenitvi plač, kaj šele o obdavčitvi nepremičnin in premoženja. Gospodarstveniki so zato v prvih javnih odzivih spremembe ocenili kot kozmetične.

Spremembe bodo začele veljati 1. januarja 2025

Poglejmo, kaj prinašajo davčni popravki, ki so v javni razpravi. Predvidoma naj bi bili sprejeti septembra, da bi začeli veljati prihodnje leto.

1. Petletna ugodnejša davčna obravnava za visokokvalificirane kadre pod 40 let, ki imajo vsaj dvakratnik povprečne plače (trenutno okoli 4.550 evrov bruto). Do olajšav bi bili upravičeni Slovenci, ki se po študiju ali delu v tujini vračajo v Slovenijo, ali v Sloveniji zaposleni tuji državljani.

2. Davčne spodbude za nagrajevanje v startupih: po sedanjem sistemu se davki in prispevki plačajo, ko posameznik pridobi delnice oziroma deleže v zagonskem podjetju. Po novem bo prispevke in davke plačal ob prodaji ali prenehanju delovnega razmerja, pri čemer bi obveznosti plačal nagrajenec, in ne podjetje.

3. Mali davčni zavezanci, ki niso identificirani za namene DDV v Sloveniji (torej ne presegajo praga za vstop v sistem DDV), bodo lahko v EU poslovali brez identifikacije za namene DDV in obračunavanja DDV do skupne višine prihodkov sto tisoč evrov.

4. Prag za vstop v sistem DDV bi s 50 dvignili na 60 tisoč evrov letnih prihodkov, kar je uskladitev z inflacijo.

5. Tako kot pri olajšavi za investiranje bi tudi pri olajšavah za digitalni in zeleni prehod omogočili, da zavezanec v davčnem letu neizkoriščeni del olajšave prenaša v naslednjih pet zaporednih let.

6. Časovno bi prenašanje davčnih izgub, ki znižujejo davek na dohodke pravnih oseb, omejili na pet let.

7. Samopostrežni avtomati bi po novem morali izdajati račune. Za avtomate, ki so že v uporabi, bi veljalo enoletno prehodno obdobje.

8. Predvideno je zvišanje stopnje DDV na 22 odstotkov za sladke pijače.

9. Ministrstvo za finance predlaga, da se iz dohodninske obdavčitve vnovič izvzamejo tudi subvencije za kmetovanje na območjih z omejenimi dejavniki, tako imenovana plačila OMD. Ta plačila je v dohodninsko obdavčitev sicer z zadnjimi davčnimi spremembami vključila zdajšnja vlada.

10. Zgornja meja obdavčitve pri normiranih samostojnih podjetnikih naj bi se s trenutnih 100.000 evrov zmanjšala na 60.000 evrov

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh