Marko Lotrič: »Demografske spremembe so priložnost.«

Demografske spremembe vidim kot priložnost, pravi predsednik državnega sveta in uspešen podjetnik Marko Lotrič.

»Z aktivno demografsko politiko, to je z aktivnim pristopom k delovnim migracijam, k ekonomskim migracijam, lahko naše gospodarstvo obogatimo. In to veliko prej kot neko veliko gospodarstvo. Naša podjetja so namreč večinoma nišna, izvozna. Če bomo poleg privabljanja delavcev v gradbeništvo in turizem znali pritegniti tudi visokostrokovne kadre, lahko Slovenijo obrnemo v pravo smer.«

Pravi, da moramo biti odprti za ljudi, ki so pripravljeni v Sloveniji živeti in delati: »Najti moramo pot, kako integrirati tako delavce kot njihove družine. Naloga države je, da priskrbi dovoljenja, naloga zaposlovalcev pa, da pomagajo tem delavcem tudi, ko gre za šole, vrtce, celotno infrastrukturo. Tega, da je treba investirati v dobro integracijo tujih delavcev, se morajo zavedati tudi podjetja.

»Ne smemo ustvarjati getov …«

»… odprti moramo biti za ljudi, ki so pripravljeni delati v Sloveniji,« pravi Marko Lotrič, predsednik državnega sveta.
Zakaj se morajo tudi podjetja zavedati, da je treba investirati v integracijo tujih delavcev?
Zakaj se je med podjetnike in gospodarstvo v Sloveniji naselila negotovost?

PREBERITE CELOTEN ČLANEK »

Ne smemo ustvarjati getov, kamor bomo namestili te ljudi. Moramo jim omogočiti bivanje tudi na deželi, kjer imamo kar nekaj praznih stanovanj, hiš … Potem se nam ne bo treba bati, da bodo ušli naprej čez mejo.«

Odprimo državo za delovne migrante

Lotrič pravi še naslednje: »Pred kratkim sem bil v Logatcu, kjer je župan na sprejem povabil domače podjetnike. V tej občini živijo ljudje 44 različnih narodnosti. Če uspeva občini Logatec, zakaj tega modela ne bi prenesli v druge občine?«

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh