6 ukrepov za spodbujanje podjetništva med mladimi ženskami

Spodbujanje podjetništva med (mladimi) ženskami je ključnega pomena za ustvarjanje dinamičnega in inovativnega poslovnega okolja v Sloveniji, pravi Barbara Bradač Hojnik, redna profesorica za podjetništvo na Ekonomsko-poslovni fakulteti UM in vodja projekta Slovenski podjetniški observatorij.

Katere nove birokratske ovire nam grozijo v prihodnje?

Glede na pravne akte, ki so trenutno v postopku sprejemanja (zakonodajni postopek EU in slovenski zakonodajni postopek) ali so bili sprejeti in se pripravlja njihovo izvajanje v praksi, bi lahko bile nove birokratske ovire za gospodarstvo sledeče, našteva Mitja Gorenšček, glavni izvršni direktor GZS za socialni dialog.

Pomakni se na vrh